Algemene Voorwaarden - Bootdoekshop.nl

Bootdoekshop.nl passie voor kwaliteit
logo bootdoekshop
Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

                                                                                                                                                                                                                                                      
Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van bootdoekshop .nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten
of bedrijven.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door bootdoekshop .nl; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis
tot schriftelijke bevestiging.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen;Herroepingsrecht


In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u
schriftelijk doen door middels een e-mailbericht te sturen naar info@bootdoekshop.nl. Wij mailen u het retouradres door. Retourneer de producten binnen de gestelde
termijn aan: Bootdoekshop.nl in een goede verpakking.

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden niet vergoed. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn,
dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening worden gebracht.

Zending en retourzending

*Producten die op maat (geknipt of afgesneden) aan u zijn verzonden die geen schade hebben kunnen binnen 7 dagen worden geretourneerd tegen 50% (zegge vijftig
procent) van het aankoop bedrag.

Het foutief of onvolledig invullen van adresgegevens is de klant geheel zelf verantwoordelijk voor het daardoor niet aankomen van de bestelling kan nimmer aan

Bootdoekshop.nl verweten worden eventuele kosten of aankoopbedrag kan niet worden gevorderd/teruggevord worden.

Resterende artikelen die na 7 dagen tot 14 dagen met hoge uitzondering en in overleg, zonder schade of gebruiksporen worden terug gezonden, worden
terug betaald met aftrek van 20% (zegge twintig procent) van het aankoop bedrag en verzendkosten.
*Bij Retourzending dienen verzendkosten door de klant zelf te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

*Bestellingen die betaald zijn met een creditkaart kost de Bootdoekshop 4% van het aankoop bedrag indien om een of andere reden de bestelling wordt geannuleerd

 worden de gemaakte betaalkosten van 4% doorberekend, betaald door de klant doormiddel van het in mindering brengen op het geretourneerde bedrag door de bootdoekshop.

*Producten die verzonden worden met portokosten onder 6,95 EUR, worden verzonden zonder Track en Trace en is geheel op verantwoordig van de klant, indien de klant

Track en Trace wil op kleineren brievenbus zendingen, dient de klant dit aan te gegeven bij zijn bestelling (in het vak Opmerking), de daaruit voortvloeiende exrtra portokosten dienen door de klant te worden betaald.

Bootdoekshop kan echter geen garanties op volledige veiligheid van levering geven daar wij afhankelijk van derde zijn.


Garantiebepaling


De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan
worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt dit in overleg. Producten die op maat aan u zijn verzonden die geen

schaden hebben kunnen binnen 7 dagen worden geretourneerd tegen vijftig procent van het aankoop bedrag en verzendkosten dienen door de klant zelf te worden betaald.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit
deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats 's-Hertogenbosch


Totstandkoming van de overeenkomst


Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen.
Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.


Verkoopvoorwaarden inzien


U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen
via internet.


Aanbieder

 bootdoekshop .nl

Terug naar de inhoud